NDT

NDT – rikkomaton aineenkoetus

NDT tulee sanoista Non-Destructive Testing, eli suomeksi NDT tarkoittaa rikkomatonta aineenkoetusta. NDT tarkastuksilla voidaan tutkia hitsien laatua, kartoittaa korroosion laajuutta putkistoista tai vaikka mitata teräksen paksuutta laivan rungosta. NDT tarkastuksia suoritetaan esimerkiksi laivateollisuudessa, voimalaitoksissa, öljyteollisuudessa ja kiinteistöjen tutkimuksissa.

NDT – monipuoliset menetelmät

Tarjoamamme NDT-menetelmät ovat visuaalinen tarkastus (VT), magneettijauhetarkastus (MT), tunkeumanestetarkastus (PT), ultraäänitarkastus (UT) ja radiografinen tarkastus (RT) sekä digitaalinen radiografinen tarkastus (DRT).

Ottakaa rohkeasti yhteyttä halutessanne tietää lisää erilaisista NDT-menetelmistä, kerromme mielellämme lisää ja autamme teidän tarpeisiinne soveltuvien menetelmien valinnassa.

Visuaalinen tarkastus

Visuaalinen tarkastus (VT) on mahdollisesti tärkein NDT-tarkastusmenetelmä. Suorittamalla kohteelle ensimmäisenä silmämääräisen tarkastuksen, voidaan mahdolliset pintaviat havaita jo ennen kuin otetaan muita menetelmiä käyttöön, täten säästäen aikaa ja rahaa. Visuaaliseen NDT-tarkastukseen meillä on tason 2 ja 3 pätevyydet.

Radiografinen tarkastus

Radiografinen tarkastus (RT) on kappaleen läpivalaisua, jonka avulla etsitään niin sisäisiä kuin pintavikojakin. Röntgensäteily läpäisee kuvattavan kohteen ja luo kappaleen koko tilavuudesta kuvan filmille. Filmit ajetaan kehityskoneen läpi kuvauksen päätteeksi ja ne arvostellaan katselulaitteen avulla. Radiografiseen tarkastukseen meillä on tason 2 pätevyydet, myös alumiinille.

Digitaalinen radiografinen tarkastus

Digitaalinen radiografinen tarkastus (DRT) on moderni versio radiografisesta tarkastuksesta. Perusperiaatteeltaan tämä NDT-menetelmä toimii kuten perinteinenkin radiografiakin, mutta kuvat saadaan välittömästi arvosteltavaksi tietokoneen ruudulle. Lisäksi digitekniikka on paljon turvallisempaa, sillä tarvittava säteilyn määrä on vain murto-osa siitä mitä filmille tarvitaan. Myös aikaa vievä ja ympäristöä kuormittava filmien kehitysprosessi jää historiaan. NDT-Unionin NDT-tarkastajilla on erittäin pitkä kokemus digitaalisesta radiografiasta ja laitekantamme on uutta.

NDT-Unionilla on Säteilyturvakeskuksen (STUK) myöntämä turvallisuuslupa, joka oikeuttaa meidät säteilyn käyttöön tarkastuksissamme Suomessa.

Magneettijauhetarkastus

Magneettijauhetarkastuksella (MT) voidaan havaita pintavikoja ferriittisistä materiaaleista. Tarkastettavan kohteen pinta maalataan kontrastivärillä, magnetoidaan ja suihkutetaan pinnalle magneettijauhetta, joka paljastaa pinnassa olevat epäjatkuvuuskohdat. Magneettijauhetarkastukseen meillä on tason 2 pätevyydet sekä tason 3 pätevyys ASNT:n mukaan.

Tunkeumanestetarkastus

Tunkeumanestetarkastuksella (PT) etsitään pintavikoja. Puhtaalle tarkastettavalle pinnalle suihkutetaan tunkeumaneste, joka vaikutusajan jälkeen pestään pois ja pinnalle suihkutetaan kehitettä, joka paljastaa pintaan aukeavat viat joihin tunkeumanestettä on jäänyt. Tunkeumanestetarkastukseen meillä on tason 2 pätevyydet.

Ultraäänitarkastus

Ultraäänitarkastuksessa (UT) etsitään kappaleen sisäisiä vikoja. Ultraääntä lähetetään ja vastaanotetaan erilaisilla luotaimilla, joiden antamien kaikujen perusteella laitteistomme antaa tietoa siitä millaisia heijastajia kappaleen sisältä löytyy. Tätä NDT-menetelmää voidaan soveltaa esimerkiksi hitsien tarkastukseen sekä erilaisten materiaalien paksuusmittaukseen. Ultraäänitarkastukseen meillä on tason 2 pätevyydet.

Lue lisää NDT-tarkastuksesta »

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää!

Kari Vahtera, Tj / NDT-level III (VT)
+358443282855
kari.vahtera@ndt-union.com

Jari Liikkanen, Laatupäällikkö / NDT-level III (MT)
+358505713905
jari.liikkanen@ndt-union.com